ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ຊົ່ວໂມງຕ້ອນຮັບຂອງພະແນກກົງສຸນຂອງສະຖານທູດ:

ວັນຈັນ, ວັນອັງຄານ, ວັນພະຫັດ -  9.00 - 12.00.

ເບີໂທລະສັບສຸກເສີນ: +8562055515975.

e-mail: conslao@mail.ru.