ອັງກິດ

ໃນວັນທີ 4 ມີນາ 2018 ພວກເຮົາ ເລີ່ມໄດ້ຮັບ ການລາຍງານທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ່ງ ຈາກເມືອງ ຊາລິສບູຣີ  (ເຂດຊານເມືອງ ຂອງ ກູງ ລອນດອນ) ທີ່ໄດ້ມີການກ່າວຫາວ່າ ມີຄວາມພະຍາຍາມ ຄາດຕະກໍາ ພົນລະເມືອງ ຊາວ ຣັດເຊຍ ສອງຄົນ ຄື ທ້າວ ເຊີເກ ສະກຣີບປາລ ແລະ ນາງ ຢູເລຍ ສະກຣີບປາລ ລູກສາວ ຂອງລາວ ໃນ ລາຊາອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ໄອແລນ ເຫນືອ. 

ອີງຕາມ ການພົວພັນ ຊື່ງກັນແລະກັນ  ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ໃນປະຈຸບັນ.   ພວກເຮົາໄດ້ ຮຽກຮ້ອງ ຜ່ານຊ່ອງທາງການທູດ ໃຫ້ອັງກິດ ສະຫນອງ ບົດສະຫຼຸບ ລະອຽດກ່ຽວກັບ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທັນທີ. ໃນໄລຍະ 7 ວັນທຳອິດ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ ເປັນທາງການ ຢ່າງຈະແຈ້ງ. 

ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2018, ຝ່າຍອັງກິດ ຕົກສະເງີ້ ແລະ ລົ້ມເຫລວ ໃນການໃຫ້ ຄໍາອະທິບາຍ ເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ກ່າວຫາ ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມ ຄາດຕະກໍາ ນັກສືບ ໃນອະດີດ ສອງຄົນ ຄື ທ້າວ ເຊີເກ ສະກຣີບປາລ ແລະ ນາງ ຢູເລຍ ສະກຣີບປາລ ລູກສາວ ຂອງລາວໃນອານານິຄົມ ຂອງ ອັງກິດ ດ້ວຍການນໍາໄຊ້ ຢາກະຕຸ້ນປະສາດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂນວິກຊົກ (Novichok) ອີງຕາມການ ຕີລາຄາ ຂອງ ຝ່າຍຕາເວັນຕົກ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ປະເທດ ອັງກິດ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ລັດເຊຍ ວ່າ "ໄດ້ລະເມີດ" ພັນທະຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ 1993 ວ່າດ້ວຍ ການຫ້າມ ການພັດທະນາ, ຜະລິດ, ສະສົມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ອາວຸດ ເຄມີ ແລະ ການທໍາລາຍ ພວກມັນ (CWC). 

ດ້ວຍສາຍເຫດ ບາງປະການ ທີ່ເລິກລັບ ບໍ່ສາມາດ ອະທິບາຍໄດ້ , ສະຫະ ລາຊາອານາຈັກ ໄດ້ເລີ່ມ ເຜີຍແຜ່ ຄໍາຮຽກຮ້ອງ ທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານຖືກຕ້ອງ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຕໍ່ ບັນດາ ອົງການ ເກືອດຫ້າມການນໍາໄຊ້ ອາວຸດເຄມີ (OPCW), ສະພາ ຄວາມຫມັ້ນຄົງ ຂອງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ຕໍ່ ບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ຂອງ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ແລະ ນາໂຕ ແລະ ບັນດາ ສື່ມວນຊົນ ຕ່າງໆ. 

ຈົນມາຮອດ ດຽວນີ້, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ອັງກິດ ບໍ່ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນ ພຽງແຕ່ ຊິ້ນດຽວ ທີ່ພິສູດວ່າ   ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການ ໄຊ້ສານເບື່ອ ຕໍ່ ທ້າວ ເຊີເກ ສະກຣີບປາລ ແລະ ລູກສາວ ຂອງ ລາວ ຕາມການກ່າວຫາ. 

ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2018 ສະຖານທູດ ຂອງ ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ປະຈໍາ ສະຫະ ລາດຊາຊະອານາຈັກໄດ້ສົ່ງຈົດຫມາຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ຫາ ຝ່າຍອັງກິດ ທີ່ມີຂໍ້ສະເຫນີ ໃຫ້ ສົ່ງ ຂໍ້ມູນທີ່ມີທັງຫມົດ ໃຫ້ແກ່ ພວກເຮົາ ແລະ ສະເໜີ ໃຫ້ຮ່ວມກັນ ສືບສວນ ເຫດການ ຊາລິສບູຣີ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ບົນພື້ນຖານຕາມນັ້ນ. 

ລັດເຊຍ ຍັງໄດ້ສະເຫນີ ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອດໍາເນີນ ການປຶກສາຫາລື ສອງຝ່າຍ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ຕາມມາດຕາ IX ວັກ 2 ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ອາວຸດ ເຄມີ, ເພື່ອແກ້ໄຂ ຂໍ້ກັງວົນ ທັງຫມົດ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ຝ່າຍ ອັງກິດ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນ. ຖະແຫຼງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ   ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ ເປັນເອກະສານ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນ ກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ OPCW ຄັ້ທີ 87 (EC-87 /nat.9 ຂອງ ວັນທີ 13 ມີນາ 2018). 

ຫນ້າເສຍດາຍທີ່ສຸດ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີ ແບບສ້າງສັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໝົດ ເຫຼົ່ານີ້ ຂອງ ຣັດເຊຍ ທັງຫມົດ ໄດ້ຖືກປະຕິເສດ. 

ສະຫະ ລາຊະອານາຈັກ ໄດ້ປະຕິເສດ ຢ່າງໂຈ່ງແຈ້ງ ກ່ຽກັບການຮ່ວມມື ກັບ ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ  ໃນການສືບສວນ ເຫດການ ທີ່ ພົວພັນກັບ ຊາວ  ສອງ ຄົນ ໃນດິນແດນ ຂອງຕົນ ທີ່ຝ່າຍ ອັງກິດເອງ ໄດ້ ປະກາດ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ລອນດອນ ກ່າວໂທດ  ດ້ວຍຄວາມທ້າທາຍ ໂດຍກ່າວ ວ່າ "ປົກປິດ" ຂໍ້ເທັດຈິງ ແບບ ຫນ້າປະຫລາດໃຈ ວ່າ ບໍ່ຮູ້ຈັກກັບໃຜ. ນອກນັ້ນ, ລອນດອນ ໄດ້ປະຕິເສດ ສິດທີ ກົງສູນ ຂອງ ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ໃນການເຂົ້າພົບ ພົນລະເມືອງ ຂອງ ຕົນ.  

ສະຫະ ລາດຊະອານາຈັກ ຍັງບໍທັນ ໄດ້ຍື່ນ ຄໍາຮ້ອງ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃດໆ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານີ້ ຕໍ່ OPCW, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຖືວ່າ ຍັງຍໍ່ທັນໄດ້ ນໍາໄຊ້ ຂໍ້ກໍານົດ ຕາມ ມາດຕາ VII ວັກ 2 ຂອງ ສົນທິສັນຍາ. 

ແນ່ນອນວ່າ, ພະຍາຍາມ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ເທເຣຊາ ເມ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ຕ່າງປະເທດ ບໍຣສ ຈອນສັນ ໄດ້ພະຍາຍາມ ຍື່ນຄໍາຂາດ ກ່ຽວກັບ ເຫດການນີ້, ບໍ່ສາມາດຖືວ່າເປັນ "ການສະເຫນີ ໃຫ້ມີການຮ່ວມມື" ຕາມຄວາມຫມາຍ ຂອງ CWC ຫຼື "ການຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານກົດຫມາຍ" 

ຖືເອົາເປັນບັນຫາສໍາຄັນ, ໃນຄະນະດຽວກັນ ເປັນການກ່າວຫາ ໃນເຊີງຕໍ່ຕ້ານ ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ແບບບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການເປີດການສືບສວນ ເຫດການ ຄັ້ງວັນທີ 4 ມີນາ 2018 ທີ່ເມືອງ ຊາລິສບູຣີ ຂອງ ອັງກິດ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ລະອຽດ ແລະ ເປີດກວ້າງເຕັມສ່ວນ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງ ຢ່າງຕໍເນື່ອງ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ທຸກປັດໃຈ ຂອງການສືບສວນ ຂອງ ປະເທດອັງກິດ, ລວມທັງ ທຸກໆບົດບັນທຶກ ການຕິດຕາມ, ບົດບັນທຶກ ຂອງ ການສົນທະນາ ທາງໂທລະສັບ, ການຢືນຢັນ ຂອງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖື ຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການເກັບກໍາ ຫຼັກຖານ ທັງຫມົດ, ລາຍລະອຽດ ຕົວຢ່າງ ຂອງ ບົດລາຍງານ ຈາກ ຫ້ອງທົດລອງ Porton Down , ນັບທັງ ວັດສະດຸ-ຊີວະພາບ, ທີ່ຊ່ຽວຊານ ອັງກິດ ໄດ້ເກັບກໍາ ມາຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ແລະອື່ນໆ. 

ນີ້ແມ່ນວິທີດຽວ ທີ່ພວກ ຈະເຮົາສາມາດ ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ ທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື ກັບຄໍາຖາມ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງພວກເຮົາ - ຄວາມຈິງ ມັນແມ່ນເຫດການເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເກີດຂຶ້ນ ກັບ ພົນລະເມືອງ ຂອງ  ຢຸ່ໃນອານາເຂດ ຂອງ ປະເທດ ອັງກິດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 4 ມີນາ 2018. 

ລັດເຊຍຈະ ພິຈາລະນາ ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນ ຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຖືວ່າ ເປັນການພິຈາລະນາ ທີ່ເໝາະສົມ, ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ ແລະ ພິມຈຳໜ່າຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ຫຼັກຖານ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ຕາມ ລະບຽບກົດຫມາຍສາກົນ ທັງຫມົດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ  ໃນທູກການສືບສວນ ທັງໝົດ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນສະຖານະການ ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍກໍ່ຕາມ, ເຫດການທີ່ ລອນດອນ ໄດ້ສ້າງຂື້ນ ກ່ຽວກັບ "ກໍລະນີ ສະກຣິບປາລ", ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຮ່ວມມືຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ສ້າງສັນ ກັບ ອັງກິດ ພາຍໃນກອບ ກົດຫມາຍ ຂອງ CWC ແລະ ສົນທິສັນຍາ ສາກົນ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ສະຖານະການ ການສືບສວນ ບັນຫາ ເຫດການ ຊາລິສບຸຣີ . 

ໂດຍ ປະຕິເສດ ການສະເຫນີ ຂອງ ພວກເຮົາ ໃນການນໍາໃຊ້ ມາດຕາ IX ຂອງ CWC,  ເຊິ່ງ ສະເຫນີໃຫ້ພາກສ່ວນ ລັດຖະບານ ທີ່ເປັນ ສະມາຊິກ ສົນທິສັນຍາ ແກ້ໄຂ ຜ່ານການແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ຊຶ່ງກັນແລະກັນ, ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ມີຄວາມສົງໃສ ໃນການປະຕິບັດ ຕາມ ເອກະສານ ສາກົນ ສະບັບນີ້, ລອນດອນ ໄດ້ອ້າງເຖິງ ມາດຕາ VIII ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ສະບັບນີ້, ໃນນັ້ນ ມີວັກໜຶ່ງ ແມ່ນ ເພື່ອ “ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານເຕັກນິກ” ໃຫ້ແກ່ ບັນດາ ປະເທດ ສະມາຊິກ. 

ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ ວັກນີ້, ໄດ້ສະແດງເຖິງ ຄວາມບໍ່ເຕັມໃຈ ທີ່ຈະແກ້ໄຂ ບັນຫາສອງຝ່າຍ ແລະ ບົນພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ, ອັງກິດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເລຂານຸການ ທາງວິຊາການ ຂອງ OPCW ໃຫ້ " ກວດສອບ ແບບເອກະລາດ" ທີ່ ໄດ້ວິເຄາະ ໂດຍ ລອນດອນ. 

ຄໍາຖາມທີ່ເກີດຂື້ນວ່າເປັນຫຍັງ ອັງກິດ ມີຄວາມຊໍານານ ໃນລະດັບສູງ ຈຶ່ງຍັງສິມາຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ດັ່ງກ່າວຈາກ OPCW? 

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ບໍ່ມີມາດຕາ VIII ຂອງ OPCW ຫຼື ບົດບັນຍັດອື່ນໆ ຂອງສົນທິສັນຍານີ້ ຈະຈັດໃຫ້ ມີການກວດສອບ ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດ ລະດັບຊາດ ແລະ ບົດສະຫຼຸບຂອງ ຄະນະກໍາມະການ ດ້ານວິຊາການຂອງ OPCW ໃຫ້ເປັນ “ ການກວດສອບ ແບບເອກະລາດ". 

ພວກເຮົາຄາດຫວັງຈາກ ການລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຄັ່ງຄັດ ຕໍ່ບົດລາຍງານ ບົນພື້ນຖານ ຄວາມເປັນຈິງ ກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບ ທາງເຄມີ ຂອງ ຕົວຢ່າງ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທາງວິຊາການ ຂອງ ອົງການ OPCW ໃນການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ "ການດູແລ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ " ເພື່ອ ຮັກສາຫຼັກຖານ ທາງດ້ານກາຍະພາບ ຕາມທີ່ CWC ໄດ້ກໍາໜົດ. 

ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,  ຈະຖວ່າ ຕົນ ມີສິດທິ ທີ່ຈະອ້າງວ່າ ຜົນ ການສືບສວນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການກະທໍາ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບ ຂໍ້ກໍານົດ ຂອງ CWC ແລະ ວ່າປະເທດອັງກິດ, ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນໆ ທີ່ເປັນຖັນແຖວ ຂອງ ພວກເຂົາ, ຍ້ອນເຫດຜົນບາງຢ່າງ ພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫ້ມັນ ອ່ອນເພຍລົງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ໃນຂະບວນການປົດ ປົດອາວຸດສາກົນ. 

ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ປະຕິບັດ ພັນທະຂອງຕົນ ຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ຕໍ່ CWC ແລະ  ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ແບບ ສຸດຈະລິດ ຕາມຂໍ້ບັງຄັບ ຂອງ CWC. ອີງຕາມມາດຕາ III ຂອງ CWC, ໄດ້ປະກາດ ເຖິງການ ກຳຈັດ ຄັງສະສົມ ອາວຸ ເຄມີ ທັງໝົດ ໃນອານາເຂດ ຂອງ ຕົນ. ທາດເບື່ອ ທຳລາຍ ປະສາດ ທີ່ ປະເທດ ຕາເວັນຕົກ ເອີ້ນວ່າໂນວິກຈົກ "Novichok"  ສະຫະພັນລັດເຊຍ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ ທຳການ ຜະລິດ, ສະສົມ ຫຼື ນຳມາໄຊ້. 

ໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ 2017,  ໄດ້ສໍາເລັດ ການປະຕິບັດ ໂຄງການ ຂອງຕົນ ສໍາເລັດ ແລະ ການທຳລາຍ ສານເຄມີຂອງຕົນ ໃນຄັງອາວຸດ ທັງໝົດ. ຄວາມເປັນຈິງ ຂອງ ເຫດການນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍອົງການ OPCW ຊຶ່ງປະກອບມີ 192 ປະເທດ, ລວມທັງ ອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ. ພວກເຮົາ ຮຽກຮ້ອງ ເປັນປະຈຳ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງ ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມປອກໄພ  ສາກົນ, ເພື່ອແກ້ໄຂ ທຸກເຫດການຕ່າງໆ, ເຖິງວ່າຈະເປັນ ບັນຫາ ທີ່ ຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ, ກໍຈະແກ້ໄຂ ດ້ວຍວິທີເຈລະຈາ ແບບເປີດເຜີຍ ແລະ ສ້າງສັນ. 

ມັນເປັນເລື້ອງ ຫນ້າເສຍດາຍ ທີ່ຝ່າຍ ປະເທດອັງກິດ ໄດ້ປະຕິເສດ ການຮ່ວມມື ກັບ  ເພື່ອສ້າງຄວາມຈິງ,  ແທນທີ່ ຈະໄຊ້ພາສາ ເປັນ ທີ່ຄຳຂາດ ຊຶ່ງຈະນໍາພວກເຮົາ ໄປສູ່ທາງຕັນ. 

ໃນທັດສະນະ ຂອງ ການກະທໍາ ທີ່ ບໍ່ເປັນມິດ ທີ່ບາງປະເທດ ພວມດຳເນີນການ ຕາມ ເຫດການ ໃນ ສະກຣິບປາລ (Skripal) ທີ່ແມ່ນ ຂໍ້ລິເລີ່ມ ຂອງ ອັງກິດ,  ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພວກເຂົາອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ, ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ແຮງຈູງໃຈ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ຂອງ ການກະທໍາ ຂອງພວກ ເຂົາ. ດ້ວຍຂໍ້ມູນ ທີ່ຢູ່ໃນໃຈ ເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາ ຈະລະບຸ ຂັ້ນຕອນ ຂອງ ຂະບວນການຕິດຕາມ, ລວມທັງການພົວພັນ ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. 

ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຢືນຢັນວ່າ ພວກເຮົາ ເປີດກ້ວາງ ສໍາລັບ ການກວດສອບ ແລະ ນັບຕັ້ງແຕ່ ພວກອັງກິດ ໄດ້ປະຕິເສດ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຢ່າງ ຈະແຈ້ງ, ແມ່ນ ພວກເຮົາ ກຽມພ້ອມ ທີ່ຈະເຮັດວຽກ ແບບມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ຢູ່ໃນ ອົງການ OPCW ທີ່ເປັນອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ສະເພາະ. 

ເພື່ອປົດລ໊ອກ ສະຖານະການ ຂອງ ເຫດການ ຊາລິສບູຣີ (Salisbury), ຕາມ CWC ມາດຕາ VIII ຂອງ ຫຍໍ້ໜ້າ 28, ເຕົ້າໂຮມ ກອງປະຊຸມ ພິເສດ ຂອງ ສະພາ ຄະນະບໍລິຫານງານ ຂອງ OPCW. 

ມັນເປັນ ຄວາມຫວັງ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ວ່າ ຝ່າຍລາວ ຈະມອບໝາຍ ໃຫ້ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງຕົນ ຢູ່ OPCW ແລະ ບັນດາໂຄງສ້າງ ຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນຕ່າງໆ ໂດຍນໍາໃຊ້ການຕິດຕາມ ບັນດາການໂຕ້ແຍ້ງ ແລະ ການພິຈາລະນາ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນໄລຍະ ຂອງ ການປຶກສາຫາລື ກໍລະນີ ສະກຣິບປາລ (Skripal). 

ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21 ເດືອນ ມີນາ ພວກເຮົາ ໄດ້ກະຕຸ້ນ ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານ ຕາເວັນຕົກ ຂອງ ພວກເຮົາ ໃຫ້ ຄໍາຕອບ ຢ່າງລະອຽດ ໃນຂອບເຂດ ອັນກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບ ປະຊາຊົນ ລັດເຊຍ ສອງ ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຖືກວາງຢາພິດ ໃນດິນແດນ ປະເທດ ອັງກິດ. ໃນບັນດາຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ ປະກອບມີ: 

ບ່ອນໃດ, ແນວໃດ, ແລະ ແມ່ນໃຜ ທີ່ໄດ້ເກັບກໍາ ຕົວຢ່າງຈາກ ເຊີເກ ແລະ ຢູເລຍ ສະກຣິບປານ ? ເອກກະສານນີ້ ໄດ້ຖືກຈັດທໍາຂຶ້ນ ແນວໃດ? ໃຜ ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ຖານຂໍ້ມູນ  ເປັນຫນ້າເຊື່ອຖື? ມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ ໃນການຈັດຫາ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການທັງຫມົດ ຂອງ OPCW,  ເມື່ອໃດ ຈະເກັບກໍາ ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ? 

ວິທີການໃດ ທີໄດ້ຖືກ (ການວິເຄາະ spectral ແລະອື່ນໆ) ທີ່ຝ່າຍອັງກິດ ນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆນັ້ນ ເພື່ອລະບຸ ປະເພດຂອງ ສານພິດ ທີ່ນໍາໃຊ້ ("Novichok" ອີງຕາມການຈັດປະເພດ ຂອງ ຕາເວັນຕົກ)? ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນ, ເພື່ອເຮັດສິ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຕ້ອງ ມີຕົວແບບ ມາດຕະຖານ ຂອງທາດ ດັ່ງກ່າວໃນການກໍາຈັດ ຂອງ ພວກເຂົາ. 

ວິທີການປະຕິບັດການ ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຫຼົ່ານີ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄໍາຖະແຫຼງຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງ Scotland Yard ວ່າ "ການສືບສວນ ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ອາທິດ ຫຼື ເປັນ ເດືອນ" ເພື່ອ ຈະໄດ້ ຂໍ້ສະຫຼຸບ? 

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຜົນກະທົບ ທາງດ້ານການແພດ ອັນໃດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ການຕັດສິນໃຈ ຢ່າງວ່ອງໄວຂອງການປະຕິບັດ ການປິ່ນປົວ ດ້ວຍຢາແກ້ພິດ ແກ່ Skripals ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ອັງກິດ? ຄວາມວູ້ນວາຍນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດມີອາການແຊກຊ້ອນ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ສຸຂະພາບ  ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຸດໂຊມລົງອີກ? 

ຢາແກ້ພິດ ສະນິດໃດແທ້ ທີ່ໃດ້ທີ່ຖືກແນະນໍາ ໃຫ້ເອົາມາໄຊ້? ການທົດລອງໃດ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການເພື່ອເຮັດໃຫ້ ມີການຕັດສິນໃຈ ນຳໃຊ້ຢາເຫຼົ່ານີ້? 

ການ ອອກລິດ ຊ້າໆ ຂອງ ສານກະຕຸ້ນປະສາດ ຈະສາມາດອະທິບາຍໄດ້ແນວໃດ, ຍ້ອນວ່າມັນເປັນສານປະຕິບັດການ ຢ່າງໄວວາໂດຍທໍາມະຊາດ? ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຖືກວາງຢາ ໃນຮ້ານ pizzeria (ໃນລົດ, ຢູ່ສະຫນາມບິນ, ຢູ່ເຮືອນ, ຕາມບັນຊີອື່ນໆ). ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ໆບໍ? ພວກເຂົາເຈົ້າເລົ່ານັ້ນ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸເວລາ, ວ່າຢຸ່ເທິງ ຕັ່ງແປ້ນມ້າຍາວ ແຄມ ທາງ ໄດ້ແນວໃດ? 

ພວກເຮົາ ຕ້ອງການ ຄໍາອະທິບາຍ ວ່າ ເປັນຫຍັງ  ຈຶ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນ "ກໍລະນີ Skripal" ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ໃດໆ, ໃນຂະນະທີ່ ໄດ້ມີການດຳເນີນ ກາພັດທະນາ ສານພິດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ "Novichok" ຢູ່ຕາເວັນຕົກ ໄດ້ຖືກປະຕິບັດ ໂດຍ ສະຫະປະຊາຊາດ, ອາເມລິກາ, ສວີເດນ ແລະ ສາທາລະນະລັດເຊັກ. ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ເອກະສານ ເປັນສິ່ງພິມ ທີ່ໄດ້ຖືກ ເຜີຍແຜ່ ຢູ່ບັນດາປະເທດ ນາໂຕ, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງການປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການພັດທະນາ ສານພິດໃຫມ່ຂອງ ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້.