ກ່ຽວກັບພິທີເປີດໂຄງການສະໜັບສະໜູນຊາວໜຸ່ມລາວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນເຊື່ອໝັ້ນຣັດເຊຍ - UNDP
07 ສິງຫາ / 2020

ກ່ຽວກັບພິທີເປີດໂຄງການສະໜັບສະໜູນຊາວໜຸ່ມລາວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນເຊື່ອໝັ້ນຣັດເຊຍ - UNDP

ພິທີເປີດຕົວໂຄງການ "ການຂະຫຍາຍໂອກາດທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດສຳລັບຊາວໜຸ່ມໃນລາວ" ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະ ໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຣັດເຊຍ - UNDP, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງຣັດເຊຍປະຈຳລາວ ທ່ານ ວລາດິມີລ ກາລີນິນ, ຫົວໜ້າໂຄງການພັດທະນາເເຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາວ ທ່ານ ໄຣເກີ, ພ້ອມທັງຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລາວ.<br />
<br />
ການປະກອບສ່ວນຂອງຣັດເຊຍມີເຖິງ 1,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2020 - 2022. ແລະ ແນໃສ່ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຫົວພັນ, ລວມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ.