ກ່ຽວກັບລັດເຊຍ

ກ່ຽວກັບລັດເຊຍ

ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ຂອງ ແຕ່ລະປີ, ປະຊາຊົນ ລັດເຊຍ ສະຫຼອງ ວັນຊາດ ຂອງຕົນ.ໃນມື້ນັ້ນ ຂອງ ປີ 1990 ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ສະຖາປະນາ ເປັນ ລັດ ອະທິປະໄຕ. ທ່ານ ປະທາທິບໍ່ດີ ລັດເຊຍ ເວີລາດີເມຍ ປູຕິນ ຖືວ່າ " ທາງເລືອກ ໃນຕົ້ນປີ 1990 ແມ່ນ ເປັນ ສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າ ທາງ ປະຫວັດສາດ ທີ່ ປະຊາຊົນ ລັດເຊຍ ໄດ້ຕັ້ງໃຈເລືອກເອົາ". " ຂອບໃຈ ຕໍ່ທາງເລືອກ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ພວກເຮົາ ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນລັດ ປະຊາທິປະໄຕ, ໃນ ລັດທີ່ມີ ອິດສະລະພາບ, ຊື່ງມີເປົ້າໝາຍ ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດນັ້ນ ແມ່ນ ຄົນ ແລະ ຈິດໃຈ ທີ່ເປັນເອກະລາດ ຂອງ ຕົນ.