ໜ້າ ທຳ ອິດ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖານທູດ: ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ຄຸ້ມ ທ່າພະລານໄຊ, ຫລັກ 4, ຖະຫນົນທ່າເດື່ອ, ຕູ້ໄປສະນີ 490, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

ໂທລ: (856) 21 312219, (856) 21 312222

ແຟກສ: (856) 21 312210

E-mail: embrus_lao@mail.ru

ອ່ານຂ່າວທັງ ໝົດ